Antonij (‘Anton’) Mauve

Zaandam 1838 – 1888 Arnhem

Anton Mauve werd geboren in Zaandam, maar verhuisde al snel naar Haarlem waar zijn vader als predikant werd aangesteld. Omdat daar destijds geen kunstacademie was, ging de jonge Anton op 16-jarige leeftijd in de leer bij de veeschilder Pieter Frederik van Os en vervolgens bij de paardenschilder Wouterus Verschuur. Samen met zijn generatiegenoot Constant Gabriël trok hij er vaak op uit om buiten te gaan schilderen. Deze nam hem mee naar de schildersgemeenschap in Oosterbeek, waar Mauve het impressionisme ontdekte.

Mauve schilderde en aquarelleerde vooral landschappen, veelal gestoffeerd met schapen of ander vee. Daarnaast maakte hij strandgezichten met sleeppaarden, ploegende paarden op akkers, schaapskooien, schelpenvissers, strandezels en bosgezichten met houthakkers. Hij ontwikkelde zich tot een van de belangrijkste schilders van de Haagse School.

In 1871 betrok Mauve een atelier in Den Haag. Behalve in olieverf blonk Mauve ook uit in aquarel. Hij behoorde zelfs tot de beste aquarellisten van zijn tijd. Bovendien gaf hij zijn kunde en kennis door aan diverse leerlingen. Eén van zijn pupillen was Vincent van Gogh. Mauve was getrouwd met een nicht van Van Gogh. Zodoende kon Vincent in 1882 bij Mauve in de leer komen op diens atelier in Den Haag. Mauve probeerde Van Gogh vooral de eerste beginselen van het aquarelleren bij te brengen. Van Gogh was diep onder de indruk van Mauves werk. Ook introduceerde ‘Neef Mauve’ hem bij onder andere de gebroeders MarisJ.H. WeissenbruchHendrik Willem MesdagGeorge Breitner en Jozef Israëls. Desondanks duurde Van Goghs verblijf op het atelier van Mauve slechts enkele weken. De moeilijke karakters van beide kunstenaars bleken helaas onverenigbaar.

Vanaf 1882 werkte Mauve ‘s zomers vaak in Laren, waar hij in 1885 ging wonen. Laren was destijds al uitgegroeid tot een befaamd schildersdorp, waar kunstenaars van heinde en verre kwamen om te schilderen. Anton Mauve had toen al een gevestigde reputatie. Hij verkocht niet alleen zijn werk binnen Nederland en Europa, maar ook naar Canada en de Verenigde Staten. In 1887 won Mauve een gouden medaille op de Parijse salon met zijn doek De terugkeer van de kudde.

Ondanks zijn aanvaringen met Mauve bleef Van Gogh hem bewonderen als kunstenaar. Ooit schreef hij over hem in een brief: “Ik geloof dat hij in ieder schilderij en in iedere tekening een klein stukje van zijn leven geeft”. Ook bleek Mauve’s invloed op Van Gogh groter dan aanvankelijk aangenomen. Thema’s als spitters, aardappeleters en houtverkopers nam hij van Mauve over. Toen Mauve zes jaar later aan een aneurysma overleed, was de inmiddels naar Frankrijk vertrokken Van Gogh zeer aangedaan. Als eerbetoon aan zijn leermeester-voor-korte-tijd droeg hij een prachtig schilderij van een perzikboom aan Mauve op en schreef daarop de tekst: “Souvenir de Mauve”.

Schilderijen van Anton Mauve in de collectie van Kunsthandel Bies:

Anton Mauve | Landschap met vier koeien en een meisje | Kunsthandel Bies

Landschap met vier koeien en een meisje