Over ons

Kunsthandel Bies is al meer dan 60 jaar gespecialiseerd in de verkoop van schilderijen uit de 19e eeuw. De zaak werd in 1953 opgericht door Antonius Henricus (‘Ton’) Bies. Als zoon van de Brabantse kunstschilder Marinus Bies (1894-1975) kwam hij al op jonge leeftijd met de schilderkunst in aanraking. Behalve schilderijen uit de 19e eeuw verkocht Ton Bies aanvankelijk ook werken uit de 17e eeuw, alsmede werken van contemporaine kunstenaars. Daarnaast restaureerde hij ook schilderijen en beelden. Zijn echtgenote Trees Bies-Frissen was onmisbaar bij de opbouw van de zaak. Zij deed de administratie, verrichtte kunsthistorisch onderzoek en assisteerde veelvuldig bij de verkoop.

Het team van Kunsthandel Bies

v.l.n.r. Hans Bies (restaurator), Saskia Groendijk, Marian Bies, Mari Bies

Na een moeizame start begon in de zestiger jaren de verkoop van schilderijen gestaag toe te nemen. Vanaf dat moment besloot Ton Bies zich uitsluitend toe te leggen op de 19e-eeuwse schilderkunst. In 1974 kwam zijn oudste zoon Mari in de kunsthandel werken, evenals zijn dochter Marie-José. Een aantal jaren later volgde jongste zoon Hans. Deze volgde een gedegen opleiding tot schilderijenrestaurator. Na zijn opleiding richtte Hans zijn eigen firma op en ging zelfstandig verder, waarbij hij zich uitsluitend ging bezighouden met de restauratie van schilderijen.

Ton Bies nam zijn kinderen overal mee naartoe. Hij leerde hen vervalsingen te herkennen, onderscheid te maken in artistieke kwaliteit en ‘door honderd jaar vuil heen te kijken’. Daarnaast leerde hij ze om de technische staat van een schilderij goed te kunnen beoordelen.

In 1978 werd door Kunsthandel Bies voor het eerst een grote najaarsexpositie in eigen huis georganiseerd. Dit groeide uit tot een belangrijk, jaarlijks terugkerend evenement. Een traditie die tot op de dag van vandaag in ere wordt gehouden. Op deze ‘opening van het nieuwe seizoen’ worden nog altijd de nieuwe aanwinsten in de collectie voor het eerst aan het publiek getoond.

Een aantal jaren later werd het pand van de buren aangekocht, waardoor de kunsthandel flink uitgebreid kon worden. Kunsthandel Bies wist steeds werken van de belangrijke meesters uit de 19e eeuw te verwerven. Deelname aan verschillende kunst- en antiekbeurzen, waaronder de TEFAF in Maastricht, zorgde voor een enorme uitbreiding van het klantenbestand. Grote collectioneurs en diverse musea behoorden voortaan tot de klantenkring. Zowel de inkoop als de verkoop was een internationale aangelegenheid geworden.

Toen Ton Bies het in 1988 om gezondheidsredenen rustiger aan moest gaan doen, nam zijn oudste zoon Mari steeds meer werkzaamheden over. Hierin bijgestaan door zijn echtgenote Marian. In 1993 werd het veertigjarig bestaan van Kunsthandel Bies gevierd met een grote tentoonstelling, waaronder een selectie van werken die in de afgelopen vier decennia door de kunsthandel waren verkocht. Het jaar daarop volgde een ingrijpende verbouwing van de zaak, waarbij de expositieruimte weer uitgebreid werd. Achteraf gezien een gelukkige beslissing want de kunsthandel stond door de sterke ontwikkeling van de economie aan de vooravond van een enorme groei. In 1995 droeg Ton Bies de kunsthandel definitief over aan zijn zoon Mari.

Begin 2002 kwam de grondlegger Ton Bies te overlijden. De kleine kunsthandel die hij in 1953 opgericht had, behoorde inmiddels tot één van de grootste en belangrijkste kunsthandels van Nederland. Intussen is de kleindochter van de oprichter, Saskia Groendijk, na haar studie kunstgeschiedenis de gelederen komen versterken.

De kunsthandel heeft de ruimte om bijna 200 schilderijen en aquarellen te exposeren. De totale collectie is zelfs nog groter. Overigens, de laatste jaren zijn daar ook steeds meer werken van de belangrijke schilders uit het begin van de 20e eeuw aan toegevoegd. Naast de activiteiten in eigen huis neemt Kunsthandel Bies nog steeds deel aan belangrijke kunst- en antiekbeurzen. De PAN in Amsterdam is een vast punt in de agenda, evenals de TEFAF in Maastricht. Laatstgenoemd evenement wordt algemeen beschouwd als de meest prestigieuze beurs te wereld op het gebied van kunst en antiek. Dit levert vele verkopen aan nationale en internationale verzamelaars en musea op. Ook ontstaan er zo vele belangrijke contacten, die niet alleen op het gebied van verkoop, maar ook op dat van de inkoop van belang zijn.

Hoogstaande kwaliteit is meer en meer het sleutelwoord geworden bij de aan- en verkoop van schilderijen. Uiteraard is kunsthistorisch onderzoek een belangrijk aspect van ons vakgebied. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het conserveren, inlijsten, het ophangen en het aanlichten van de werken. Als kunsthandelaar word je gedreven door de passie telkens weer een nieuw ontdekt meesterwerk te kunnen presenteren. En de collectie, die mag door iedereen worden gezien.

Kunsthandel Bies
Kunsthandel Bies