Johanna (‘Jo’) Bauer-Stumpff

1873 – Amsterdam – 1964

Johanna Stumpff, of “Jo” zoals ze werd genoemd, werd geboren in een artistiek nest. Haar vader, Willem Stumpff, was behalve muzikant ook dirigent en zakelijk leider bij diverse bekende culturele instellingen in Amsterdam. (o.a. Parkorkest, directeur Koninklijke Vereniging Nederlands toneel, administrateur Concertgebouw). Hoewel Jo zelf ook veel affiniteit met muziek had, koos zij na de HBS toch voor de Rijksnormaalschool voor tekenonderwijzers.

Vervolgens ging ze in 1894 naar de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam onder leiding van August Allebé. Ze leerde er onder andere Marie van Regteren Altena, Coba Ritsema en Lizzy Ansingh kennen. Later zou de groep bekend worden onder de naam Amsterdamse Joffers. Tegelijk met haar studie aan de academie, voorzag Jo in haar onderhoud als tekenlerares. Toen zij in 1900 de academie verliet, had ze korte tijd een eigen atelier en nam ze in 1901 deel aan een tentoonstelling van kunstenaarsvereniging St. Lucas. In datzelfde jaar leerde ze de schilder Marius Bauer kennen, met wie ze een jaar later in het huwelijk trad. Het echtpaar betrok vervolgens een chique villa in Aerdenhout.

Jo bleef nog een jaar tekenen en schilderen, maar hield er daarna mee op, naar eigen zegge om haar man bij te staan en het huishouden te bestieren. Maar het was veel meer dan dat. Jo behartigde ook de zakelijke belangen van haar man, waarvoor zij een goed instinct bleek te hebben. Marius Bauer was inmiddels een gevestigd kunstenaar en de vraag naar zijn werken nam gestaag toe. Bovendien vergezelde Jo hem op zijn reizen binnen en buiten Europa. In 1916 verhuisde het echtpaar naar Amsterdam, waar zij onder andere bevriend waren met Georg Rueter, Willem Witsen en Isaac Israels. Maar ook haar vriendinnen van de academie waren dikwijls te gast. Behalve over kunst discussieerde ze graag met hen over muziek en poëzie.

In de jaren twintig was ze voorzichtig al weer met tekenen en aquarelleren begonnen. Pas in 1932, na het overlijden van haar man, nam ze ook de schilderskwast weer ter hand. Ze was toen 60 jaar oud. Al spoedig vond zij haar draai als kunstenares, hierin bijgestaan door de Joffers, met wie ze nu samen exposeerde. Ze maakte vooral stillevens en portretten in impressionistische trant, waarin soms de invloed van de Tachtigers zichtbaar was. Daarnaast werd ze lid van diverse kunstenaarsgenootschappen als Arti et Amiciticae en de Hollandsche Aquarellistenkring. In 1935 kreeg Jo Bauer, zoals zij haar werk nu signeerde, haar eerste solotentoonstelling bij kunsthandel Frans Buffa & Zonen te Amsterdam. Haar portretten werden geprezen om het psychologisch inzicht en haar stillevens om het smaakvol coloriet.

Ze stopte pas met schilderen op 91-jarige leeftijd, toen lichaam en geest het lieten afweten. Maar ze wist zichzelf op hoge leeftijd nog te vernieuwen. Met name haar latere werken geven blijk van een lichter en kleurrijker palet. Omdat Jo Bauer erg kritisch was op haar eigen werk zijn er helaas maar weinig schilderijen bewaard gebleven.

Schilderijen van Jo Bauer-Stumpff in de collectie van Kunsthandel Bies:

Jo Bauer-Stumpff | Antinoüs | Kunsthandel Bies | Kunsthandel Bies

Antinoüs