Hermanus Koekkoek

Middelburg 1815 – 1882 Haarlem

Hermanus Koekkoek wordt beschouwd als één van de belangrijkste marineschilders uit de 19e eeuw. Dat geldt niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Groot is zijn kennis op het gebied van schepen en tuigage. Daarnaast toont hij in zijn werk uitmuntende schilderkunstige kwaliteiten, resulterend in prachtige, atmosferische wolkenluchten en golven met een uitstekende stofuitdrukking. Masten en lijnen, maar ook rondingen van boten en zeilen zijn met ongelooflijk vaste hand door de linkshandige Hermanus geschilderd. Ook in de figuratie in en rondom de boten toont hij zich één van de besten van zijn tijd.

Zijn afkomst heeft Hermanus Koekkoek zeker niet tegen gehad, als lid van het grootste Nederlandse schildersgeslacht aller tijden. Hermanus is de jongste van de vier zonen van Johannes Hermanus Koekkoek, die een bekend zeeschilder en stamvader van de beroemde Koekkoek familie is. Net als zijn vader en zijn vroeg gestorven broer Johannes kiest Hermanus voor maritieme onderwerpen, terwijl zijn twee oudste broers Barend Cornelis en Marinus Adrianus als bekende landschapsschilders te boek staan.

Hermanus Koekkoek leert het schildersvak van zijn vader, maar overstijgt hem in niveau. Niet alleen heeft hij dynamische zeegezichten gemaakt, maar ook subtiele, verstilde rivierlandschappen. Meestal is de Hollandse kust en zeker de Zuiderzee het onderwerp van zijn schilderijen. Behalve in zijn geboorteplaats Middelburg heeft hij gewoond en gewerkt in Durgerdam (tegenwoordig deel van Amsterdam-Noord), Nieuwer-Amstel (tegenwoordig Amstelveen), Amsterdam en korte tijd in Haarlem.

Al vanaf 1832, Hermanus is dan nog maar zeventien jaar, exposeert hij regelmatig op tentoonstellingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In 1840 wordt hij lid van de Koninklijke Academie in Amsterdam en in 1841 van het Rotterdams Genootschap. Tijdens een tentoonstelling in 1875 bij het bekende kunstenaarsgenootschap Arti et Amicitiae in Amsterdam behaalt hij een gouden medaille. Het jaar daarop exposeert hij met veel succes een schilderij in de beroemde Royal Academy in Londen. In Engeland is trouwens in de 19e eeuw zijn roem nog groter dan in Nederland. Hij verkoopt er ook veel schilderijen, niet in de laatste plaats via zijn oudste zoon Hermanus Jr., die in 1869 naar Londen verhuist en er een kunsthandel begint. Uit correspondentie met collega-schilder David Bles blijkt dat Hermanus Koekkoek in die periode wel zo’n ƒ 3.000,- voor een schilderij vraagt, een zeer respectabel bedrag destijds.

Hermanus Koekkoeks aandeel in de voortzetting van het schildersgeslacht Koekkoek is groot geweest. In eerste instantie is dat door zijn eigen vier schilderende zonen Hermanus Junior, Willem, Johannes Hermanus Barend en Barend Hendrik, die ook allemaal door hun vader zijn opgeleid. Maar ook vier kleinzonen van hem zijn als kunstschilder actief geweest.

Dat Hermanus Koekkoek niet alleen in Nederland maar ook ver daarbuiten veel erkenning heeft gekregen, blijkt uit de lijst van nationale en internationale musea waar zijn werk vertegenwoordigd is.

Schilderijen van Hermanus Koekkoek in de collectie van Kunsthandel Bies:

Hermanus Koekkoek | Schepen voor de kust | Kunsthandel Bies

Schepen voor de kust (1837)

Hermanus Koekkoek | Een zeilschip voor anker voor de kust | Kunsthandel Bies

Een zeilschip voor anker voor de kust

Hermanus Koekkoek | Schepen voor de kust | Kunsthandel Bies

Schepen voor de kust (1857)