Wilhelm Christian Georg (‘Georg’) RUETER

Haarlem 1875 – 1966 Amsterdam

Georg Rueter krijgt een degelijke opleiding als beeldend kunstenaar aan de Gemeentelijke Avondteekenschool, de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijs en de Rijksacademie van Beeldende Kunsten, alle in Amsterdam. Daarvóór heeft hij al tekenles gehad van Johan Coenraad Braakensiek, in die tijd een bekende illustrator en tekenaar van politieke spotprenten in Nederlandse en buitenlandse dag- en weekbladen. Het betekent voor Rueter de start van een veelzijdige carrière.

Niet alleen ontwikkelt Rueter zich tot een uitstekende portret- en stillevenschilder, maar daarnaast is hij succesvol als glasschilder en kunstnijveraar. Als glasschilder maakt hij glas-in-loodramen voor de Nederlands Hervormde kerk in Zandvoort, de Nieuwe Kerk in Delft, de Pieterskerk in Leiden, het kantoorgebouw van de KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij) in Batavia (het huidige Jakarta) en de Caeciliakapel in Tiel. Ook is hij in zijn tijd één van de belangrijkste grafici in Nederland en ontwerpt hij talrijke affiches, kalenders, boekomslagen, titelbladen, ex-librissen, oorkondes en postzegels.

Rueter krijgt daarbij een aantal markante en eervolle opdrachten. Zo ontwerpt hij in 1908 de decoraties van het beddengoed van de wieg voor prinses Juliana. De wieg zelf wordt ontworpen door de bekende architect en ontwerper Karel de Bazel en wordt eind maart 1909 voor het eerst aan het publiek getoond, vóór Juliana’s geboorte op 30 april 1909. In 1923 ontwerpt Rueter acht speciale albumbanden als geschenk voor koningin Wilhelmina ter gelegenheid van haar 25-jarig regeringsjubileum. In 1924 maakt hij het ontwerp voor de allereerste serie kinderpostzegels in Nederland.

Als kunstschilder maakt Rueter vooral portretten en stillevens. Bij stillevens gaat het meestal om bloemstukken. Een apart fenomeen doet zich daarbij voor als Rueters gezichtsvermogen aan het eind van zijn leven verslechtert. Hij concentreert zich dan op de essentiële vormen en kleuren van de bloemen en vaas. De bloemstukken die hij in de jaren zestig maakt, kenmerken zich dan ook door een extra losse penseelstreek en zachte contouren.

Schilderijen van Georg Rueter in de collectie van Kunsthandel Bies:

Georg Rueter | Vaas met bloemen | Kunsthandel Bies

Vaas met bloemen

Georg Rueter | Stilleven met bloemen, appels en een oorkonde | Kunsthandel Bies

Stilleven met bloemen, appels en een oorkonde

Georg Rueter | Bloemstilleven | Kunsthandel Bies

Bloemstilleven