Lodewijk Johannes Kleijn

Loosduinen 1817 – 1897 Den Haag

Na een gedegen opleiding in het atelier van de Haagse grootmeester Andreas Schelfhout, vestigde Lodewijk Johannes Kleijn zich in 1841 als zelfstandig kunstschilder in Den Haag. Vanaf 1842 begon hij deel te nemen aan de Tentoonstellingen voor Levende Meesters in Den Haag en Amsterdam. Zijn naam zou nog vele malen op de tentoonstellingslijsten voorkomen, bijna tot aan zijn dood toe.

Kleijn was een navolger van zijn leermeester Schelfhout. Hij ontwikkelde zich tot een goed landschapsschilder. Vooral zijn productie van wintergezichten met schaatsers op spiegelend ijs is indrukwekkend. Daarnaast schilderde hij ook een respectabel aantal zomerlandschappen en rivier- en strandgezichten.

De schilderijen van Kleijn zijn goed herkenbaar aan zijn zeer specifieke techniek. De verfstructuur doet wat korrelig aan. Dit geldt vooral voor zijn wintergezichten, waarop de sneeuw een poederachtige indruk maakt. Zijn zomers en riviergezichten ademen een prettige, kalme sfeer uit, die nog eens versterkt wordt door het warme licht in zijn schilderijen.

De meeste van Kleijns landschappen zijn gesitueerd in de omgeving van Den Haag. Slechts een enkele keer maakte hij een uitstapje. Rond 1840 verbleef hij enige tijd in het Duitse Kleef. Daar huisde destijds de beroemde Zeeuwse landschapsschilder Barend Cornelis Koekkoek. Het is echter niet bekend of Kleijn Kleef heeft bezocht vanwege B.C. Koekkoek en ook niet of hij daadwerkelijk les van hem heeft gehad. Wél zijn enige schetsen en schilderijen van Kleef de stille getuigen van zijn verblijf aldaar. Ze bestaan uit verschillende stadsgezichten en enkele landschappen in de omgeving van Kleef.

Kleijns toegankelijke werk bracht hem veel succes. Zijn schilderijen gingen niet alleen naar verzamelaars in Nederland, maar er was ook belangstelling van ver over de grenzen. Onder de kopers bevonden zich hooggeplaatste personen. Zo maakte een gezicht op de Zuiderzee van Kleijns hand eens deel uit van de collectie van de Russische grootvorst Nikolai Michailovitsj.

In zijn belangrijkste werken behaalde Kleijn een zeer hoog niveau. Zijn landschappen zijn typische producten van de Nederlandse Romantiek. De hardwerkende Kleijn werkte zijn schilderijen zeer zorgvuldig uit en had oog voor allerlei charmante details.

Schilderijen Lodewijk Johannes Kleijn in de collectie van Kunsthandel Bies:

Lodewijk Johannes Kleijn | Zomers landschap met molen langs een rivier | Kunsthandel Bies

Zomers landschap met molen langs een rivier