Jacob van Strij

1756 – Dordrecht – 1815

Het oeuvre van Van Strij markeert de overgang van de zeventiende-eeuwse schilderkunst naar de Nederlandse Romantiek in de negentiende eeuw. In zijn werk is het gouden zonlicht van de Italianiserende landschapsschilders nog duidelijk aanwezig. Aan de manier waarop hij koeien neerzet, kan men zien dat Van Strij veel naar Aelbert Cuyp (1620-1691) heeft gekeken. Wat opvalt aan dit schilderij is de helderheid van toon, de evenwichtige compositie en de prachtige sfeer. Van Strij is een perfectionist die bij elk detail zoekt naar de perfecte uitvoering. Op de voorgrond staat een groep rustende herders met hun kudde. De contouren van het struikgewas, de bomen en de stoffage op de voorgrond steken sterk af tegen de heuvels en de rivier op de achtergrond. Anders dan de kunstenaars uit de zeventiende eeuw maakt Van Strij geen gebruik van een gekleurde maar van een witte grondering. Op een donkere achtergrond brengt hij vervolgens verschillende dikkere verflagen aan in subtiele nuances, van zacht grijs tot zacht lila.

Jacob van Strij behoort samen met zijn broer Abraham tot de belangrijkste Nederlandse schilders uit de achttiende eeuw.  Niet alleen de landschappen maar ook het vee en de figuren weet Jacob uitstekend weer te geven. Zijn werken zijn dan ook in zijn tijd al zeer gezocht. De invloedrijke kunstverzamelaar Pieter van den Santheuvel (1732-1799), burgemeester van Dordrecht, heeft verschillende werken van hem gekocht. Wat zijn collectie betreft, koopt Van den Santheuvel vrijwel uitsluitend eigentijdse kunst aan. Ook dit schilderij komt in diens belangrijke collectie terecht. Daarnaast biedt Van den Santheuvel financiële ondersteuning aan het Dordtse tekengenootschap Pictura. Jacob van Strij vindt in hem niet alleen een mecenas, maar ook een goede vriend.

 

Schilderijen Jacob van Strij in de collectie van Kunsthandel Bies:

Jacob van Strij | Heuvelachtig rivierlandschap met personen en vee | Kunsthandel Bies

Heuvelachtig rivierlandschap met personen en vee