De familie Koekkoek

vier generaties kunstenaars uit de 19e eeuw

De familie Koekkoek wordt beschouwt als de grootste schildersdynastie die Nederland ooit gekend heeft. Verspreid over vier generaties, telde de familie Koekkoek meer dan vijftien schilders en schilderessen van enig tot hoog niveau. Zij schilderden vrijwel allemaal in de stijl van de Romantische School (de dominante stroming in Nederland tussen omstreeks 1800-1870), waarbij iedere schilder zijn eigen onderwerp/specialisme had. Ter onderscheid worden meeste schilders uit deze familie tegenwoordig aangeduid met hun initialen.

Stamboom Familie Koekkoek | Kunsthandel A.H. Bies

 

Who is Who in de familie Koekkoek:

Johannes Hermanus Koekkoek: stamvader van de familie en schilder van zeegezichten. Niet te verwarren met zijn zoon en kleinzoon Hermanus en Hermanus Jr. die zich op hetzelfde onderwerp toelegden.

Barend Cornelis Koekkoek: De belangrijkste landschapsschilder uit de Nederlandse 19e eeuw en tevens meest beroemde telg uit de familie Koekkoek. Behalve zomerlandschappen schilderde hij ook winterlandschappen. Deze zijn, mede dankzij hun artistieke kwaliteit en zeldzaamheid, het meest gezocht. Geniet nog altijd een zeer grote internationale reputatie.

Marinus Adrianus Koekkoek: evenals B.C. Koekkoek gespecialiseerd in fijn geschilderde romantische landschappen.

Johannes Koekkoek: stierf op zeer jonge leeftijd (19 jaar) waardoor er slechts heel weinig schilderijen van hem bekend zijn.
Schilderde vooral zeegezichten.

Hermanus Koekkoek: Alom beschouwd als de beste zeegezichtenschilder uit de 19e eeuw. Werkte in romantisch-realistische stijl. Zijn werk is vertegenwoordigd in zowel Nederlandse als internationale musea.

Hermanus Koekkoek Jr: Zeegezichtenschilder. Vestigde zich in 1869 in Londen, waar hij werkte onder het pseudoniem Jan van Couver. Opende er in 1880 ook een kunsthandel. In zijn latere werken is de impressionistische invloed van de Haagse School zichtbaar.

Willem Koekkoek: Befaamd schilder van stadsgezichten. Had ook in het buitenland veel succes. Zijn werk is o.a. vertegenwoordigd in the National Gallery in Londen.

Johannes Hermanus Barend (‘Jan H.B.’) Koekkoek: Bekend om zijn strandgezichten en voorstellingen uit het vissersleven. Schilderde aanvankelijk in fijne, romantische stijl. Later werd zijn toets losser onder invloed van het impressionisme.

Barend Hendrik Koekkoek: schilder van (bos)landschappen.

Hermanus Willem Koekkoek: Befaamd om zijn voorstellingen van militairen. Was een van de weinige Nederlandse schilders die zich destijds op dit onderwerp toelegden.

Marinus Adrianus Koekkoek II: Schilder van landschappen en dierstukken. Was als wetenschappelijk tekenaar meer dan twintig jaar in dienst van het Natuurhistorisch Museum in Leiden.

Gerardus Johannes (‘Gerard’) Koekkoek: Leerling van zijn vader Jan H.B. Koekkoek. Schilderde vooral waterrijke landschappen in de stijl van het impressionisme.

Schilderijen van de schilders Koekkoek in de collectie van Kunsthandel Bies:

Barend Cornelis Koekkoek | Le vieux manoir | Kunsthandel Bies

Barend Cornelis

Barend Cornelis Koekkoek | Wintergezicht met figuren op het ijs | Kunsthandel Bies

Barend Cornelis

Marinus Adrianus Koekkoek | Zomers heuvellandschap met personen en vee | Kunsthandel Bies

Marinus Adrianus

Hermanus Koekkoek | Schepen voor de kust | Kunsthandel Bies

Hermanus Sr.

Hermanus Koekkoek | Een zeilschip voor anker voor de kust | Kunsthandel Bies

Hermanus Sr.

Hermanus Koekkoek | Schepen voor de kust | Kunsthandel Bies

Hermanus Sr.

Jan H.B. Koekkoek | Strandgezicht met vissersvolk en een wandelend echtpaar | Kunsthandel Bies

Jan H.B.

Voorbeelden van verkochten schilderijen door Kunsthandel Bies:

Barend Cornelis Koekkoek | Zomers rivierlandschap met figuren en vee bij een overzetveer | Kunsthandel Bies

Barend Cornelis

Willem Koekkoek | Kunsthandel Bies

Willem

M.A. & H. Koekkoek | Kunsthandel Bies

Marinus Adrianus & Hermanus

Hermanus Koekkoek Jr | Kunsthandel Bies

Hermanus Jr.