David Joseph (‘David’) Bles

1821 – Den Haag – 1899

Verhalende interieurstukken, dat is het genre waar David Bles furore mee maakte. Bles begon zijn opleiding aan de Haagse Teekenacademie. Daarna werkte hij samen met Alexander Hugo Bakker Korff en Herman ten Kate in het atelier van Cornelis Kruseman, een gevierd schilder van portretten en historiestukken. In tegenstelling tot Bakker Korff en Ten Kate, die zich ook toelegden op interieurstukken met figuren in historische kledij, vertellen de werken van David Bles meer een verhaal. Zijn werken dragen tot de verbeelding sprekende titels als ‘De vrijage’, ‘De liefdesbrief’ of ‘De weduwe’. Het zijn vaak anekdotische of licht-satirische onderwerpen waarin iedereen zich kan verplaatsen. Bovendien hebben ze vaak een spanningselement in zich, omdat de suggestie wordt gewekt dat er iets aan de scene is voorafgegaan of nog staat te gebeuren.

Bles haalde dikwijls inspiratie uit de literatuur. Zo schilderde hij een scene uit het beroemde toneelstuk De ingebeelde zieke van Molière (1622-1673) en beeldde hij spreuken en motto’s af uit de gedichten van Jacob Cats (1577-1660) en Hieronymus van Alphen (1746-1803). In het geval van De ingebeelde zieke is de toeschouwer zelfs al op de hoogte van het hele verhaal en wordt hij nog eens herinnerd aan de komische fratsen van hoofdpersoon Argan.

Toen Bles in 1844 eens bij een gekostumeerd bal aanwezig was, raakte hij in de ban van de 18e-eeuwse kostuums uit de tijd van Lodewijk XVI. Daarop begon hij al zijn figuren op genrestukken in deze historische kledij te steken, omdat hij vond dat dit beter paste bij zijn onderwerpen. Het bleek een goede keuze, want vanaf dat moment vonden zijn schilderijen gretig aftrek, niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland. Op de wereldtentoonstelling in Brussel in 1855 behaalde hij de gouden medaille en tot zijn klanten behoorde niemand minder dan Koning Willem II.

Schilderijen van David Bles in de collectie van Kunsthandel Bies:

David Bles | Aanzien doet vrijen | Kunsthandel Bies

Aanzien doet vrijen