Cornelis Christiaan Dommelshuizen (Dommersen)

Utrecht 1842 – 1928 Den Haag

Christiaan Dommelshuizen schilderde minstens zoveel stadsgezichten als zeegezichten in de stijl van de Romantische School. Desondanks is vooral de naam ‘marineschilder’ blijven plakken. Wellicht is dit toe te schrijven aan de groeiende populariteit van het zeegezicht in Engeland, waar de kunstenaar lange tijd heeft gewoond. In ieder geval werden zijn schilderijen van de vlootrevues op het Hollandsch Diep en op de Zuiderzee en van de Koninklijke bezoeken aan Hoek van Holland, Den Helder, Vlissingen en Amsterdam ook in ons land als bijzonder waardevol aangemerkt vanwege hun historische waarde. Koningin Wilhelmina heeft dan ook verschillende werken van de kunstenaar aan haar collectie toegevoegd.

Cornelis Christiaan (‘Christiaan’) Dommelshuizen werd in 1842 geboren te Utrecht als vijfde van de zes kinderen van Cornelia Dommershausen.* In tegenstelling tot zijn oudste broer Pieter Cornelis, die autodidact was, heeft Christiaan lessen gevolgd aan de Koninklijke Academie van Den Haag. Zijn naam wordt genoemd in de registers uit 1857 en daarnaast wordt zijn naam vermeld in een krantenartikel over een prijsuitreiking. ontving een ‘loffelijke melding’ voor ‘tekenen naar geschaduwde voorbeelden’. Toen zijn moeder in 1861 overleed, volgde Christiaan zijn broer Pieter naar Londen. Daar heeft hij vervolgens jaren bij zijn broer en diens gezin ingewoond. Overigens zou ook broer Thomas naar Engeland emigreren, waar hij in 1880 de Britse nationaliteit aannam.

Pieter was in 1859 getrouwd met Anna Petronella Sijnja en samen kregen zij drie kinderen. In 1861 nam hij de Engelse nationaliteit aan en veranderde zijn naam in Dommersen. Zijn kinderen zouden ook allen de Britse nationaliteit krijgen. Oudste zoon William Raymond en jongste dochter Grace traden in de voetsporen van hun vader. Maar van de kinderen kreeg William het meeste succes. Hij werd vooral bekend om zijn schilderijen van het stadje Royal Tunbridge Wells, Windsor Castle en zijn gezichten op de Theems.

De gebroeders Christiaan en Pieter ‘Dommersen’ hebben flink door Europa gezworven, vaak vergezeld door neef William. Behalve Nederland en Engeland hebben zij onder meer België en Frankrijk en Italië aangedaan. Anders dan zijn broers, was Christiaan minder op Engeland gericht. In 1874 verbleef hij een half jaar in Brussel, waar hij zijn vrouw, de Amsterdamse Hendrica Johanna Philippo leerde kennen**. Na hun huwelijk datzelfde jaar, vestigde het echtpaar zich in Amsterdam. In de tussenliggende jaren was Christiaan weer vaak in Brussel te vinden, vergezeld door Pieter, William en/of zijn vrouw Hendrica. In 1881 kwam er hun kind Georges ter wereld. Daarna woonde het gezin afwisselend in Amsterdam, Brussel, Parijs en Londen, voordat ze uiteindelijk neerstreken in Den Haag. Een hoogtepunt uit het reislustige leven van de kunstenaar, moet zijn reis naar New York zijn geweest, die hij maakte tussen 1896 en 1897. Zo werd onder meer het ‘nieuwe’ Vrijheidsbeeld’ door hem op doek vereeuwigd.

In 1903 overleed Christiaans vrouw. Christiaan hertrouwde een jaar later met weduwe Caroline de Geus, die zijn buurvrouw was aan de Prins Hendriklaan. Zoon Georges emigreerde naar Amerika, waar hij staatsburger werd. Christiaan Dommelshuizen overleed uiteindelijk in 1928.

 

*Zijn moeder Cornelia heette oorspronkelijk Dommershausen. De vader is onbekend. Over de spelling van de achternaam bestaat geen consensus. In het Utrechtse gemeentearchief staat zijn naam gespeld als Dommelhuizen. Zijn oudere broer, Pieter Cornelis, staat ingeschreven als Dommershuisen. Ook werd het gespeld als Dommelshuizen, Dommelshuijsen of Dommelshuijzen, Dommershuizen etc.

** In Brussel noemde Cornelis Christiaan zich Corneille Chrétien Dommelshuizen

Schilderijen van Cornelis Christiaan Dommelshuizen in de collectie van Kunsthandel Bies:

Cornelis Christiaan Dommelshuizen | Gezicht op het stadhuis te Bolsward | Kunsthandel Bies

Gezicht op het stadhuis te Bolsward